Walne Zebranie Delgatów Kół Oddziału Nadnoteckiego PTL
Opublikowano: 25.04.2018

autor: Krzysztof Dymek


Zebranie odbyło się 23 kwietnia w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju. W pierwszej części zebrania  wykład okolicznościowy związany z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę: "Las świadkiem kształtowania granicy odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej" wygłosił Roman Chwaliszewski, kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Następnie, ze względu na  sprawozdawczo-wyborczy charakter spotkania uczestnicy zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności Oddziału Nadnoteckiego, przedstawionym przez przewodniczącego Sławomira Kmiecika, sprawozdaniem finansowym omówionym przez skarbnika Sławomirę Łabudzką  oraz sprawozdaniem komisji rewizyjnej wygłoszonym przez jej przewodniczącego Leszka Kamińskiego.
Po wysłuchaniu relacji delegaci udzielili absolutorium kończącemu czteroletnią kadencję Zarządowi.
W trakcie zebrania uroczyście podziękowano za pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Leśnego Zbysławowi Thomasowi i Bronisławowi NIemcowi - współzałożycielom Oddziału Nadnoteckiego i wieloletnim członkom Zarządu.
Wręczono także, przyznane w 2017 roku Srebrne Odznaki Honorowe PTL Ludmile Partyce, Michałowi Dubiałowi oraz Krzysztofowi Dymkowi.
W części wyborczej zebrania dokonano wyboru ośmiu członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz 17 delegatów na 118 Zjazd Delegatów PTL, który w tym roku odbędzie się w Supraślu.
W wyniku ukonstytuowania się nowego Zarządu funkcję przewodniczącego Oddziału Nadnoteckiego PTL powierzono tak jak w poprzedniej kadencji Sławomirowi Kmiecikowi, a zastępcą został Jacek Zwierzyński.
W końcowym wystąpieniu przewodniczący podziękował wszystkim delegatom za zaufanie i pozytywną ocenę dotychczasowej działalności. Deklarował także dalszą pracę na rzecz rozwoju Towarzystwa i propagowania jego statutowych celów.

         
 Nocne pohukiwania na UAM w Pile!
Opublikowano: 24.04.2018

autor: Mateusz Gutowski
fot. Robert Judycki, Mateusz Gutowski


Nocą z 24 na 25 marca w Pile mocno huczało w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile! Dlaczego? Odbyła się tam „Noc Sów” – ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym niezwykłym ptakom, którego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągnęło ponad 160 miłośników sów w różnym wieku. Tej nocy uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji: prelekcje, warsztaty laboratoryjne i artystyczne, pokaz filmu oraz wycieczka do lasu.
Sowy to niezwykle ciekawa grupa ptaków. Ze względu na głównie nocny, a przez to tajemniczy tryb życia, są mało poznane i trudne w obserwacji. Z tego również powodu w przeszłości nie były darzone sympatią, a na ich temat powstało wiele mitów i legend, przypisujących tym ptakom złowrogie zamiary. Jakie naprawdę są sowy? O tym mogli się przekonać uczestnicy Nocy Sów zorganizowanej przez pilski Instytut UAM we współpracy z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra, Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu, Fundacją „POLEM, LASEM…”, Nadnoteckim Kołem PTOP "Salamandra", Fundacją Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych oraz Polskim Towarzystwem Leśnym - Kołem przy Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.
Impreza składała się z kilku części. W trakcie wykładów można było dowiedzieć się jakie gatunki sów gniazdują w Polsce i które z nich występują nad Gwdą i Notecią oraz w pilskich lasach. Prelegenci – specjaliści z zakresu ochrony środowiska, w tym absolwenci pilskiego UAM, opowiadali m.in. o ochronie sowy uszatki poprzez montowanie na drzewach wiklinowych koszy dla tego gatunku, zastępujących naturalne gniazda; o poszukiwaniu śladów obecności płomykówki w nadnoteckich kościołach, czy ogławianiu wierzb, w których gniazdują pójdźki. W pilskich lasach spotkać można kilka gatunków sów, również tych najrzadszych:  puchacza - naszą największą sowę, czy sóweczkę, która z kolei jest najmniejszą przedstawicielką sów lęgowych w Europie.

         

 


Z myślą o najmłodszych miłośnikach sów organizatorzy przygotowali warsztaty artystyczne. Pod opieką rodziców i wolontariuszy dzieci złożyły sowy z orgiami, dla chętnych były też kolorowanki. W tym czasie inni uczestnicy mogli poszerzyć swoją sowią wiedzę, podczas seansu filmu „Sowy Polski” autorstwa Artura Tabora, fotografa przyrody. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty poświęcone sowiej diecie. Korzystając ze sprzętu laboratoryjnego Instytutu UAM:  binokularów, szalek Petriego i pęset uczestnicy mogli przeanalizować skład wypluwek, będących zlepkiem niestrawionych części pokarmu (m.in. kości i sierść gryzoni, pancerzyki owadów) wydalanych przez sowy odruchami wymiotnymi z żołądka. Wypluwka, zwana także zrzutką, dostarcza między innymi informacji o tym, jakimi zwierzętami żywią się sowy.

         
Po zakończeniu części wykładowo-artystycznej w murach pilskiego Instytutu UAM przyszedł czas na najbardziej oczekiwany moment wydarzenia – nocną wycieczkę po pilskich lasach. Przed godziną 21. grupa ochotników uzbrojonych w latarki zebrała się przy Zalewie Koszyckim i wkrótce wyruszyła na poszukiwania sów. Trasa prowadziła przez ponad stuletnie dąbrowy – cenny fragment obszaru Natura 2000 „Ostoja Pilska”, znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Co pewien czas poszukiwacze zatrzymywali się, podejmując próby zwabienia włochatki oraz puszczyka. Na odtworzony z głośnika głos zareagował samiec puszczyka, który chcąc wypędzić rywala ze swojego terytorium i ku radości obserwatorów sów - pohukiwał przez długi czas. Ptaka wprawdzie nie udało się zobaczyć, ale samo usłyszenie jego głosu było wielką atrakcją. Na zakończenie intensywnego marszu na uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka – ognisko w samym środku lasu. Po upieczeniu kiełbasek, tuż przed północą, pełni wrażeń uczestnicy Nocy Sów w Pile wracali do domów.
Sowy, pożyteczne i wciąż mało poznane ptaki są ważnym elementem przyrody i zasługują na ochronę. Większość gatunków leśnych sów, również tych występujących w pilskich lasach, związanych jest z najcenniejszymi siedliskami leśnymi. Zapraszamy już dzisiaj na kolejne wydarzenia związane z ochroną środowiska przyrodniczego przygotowywane przez Nadnotecki Instytut UAM. Do zobaczenia na kolejnej Nocy Sów w 2019 roku!"Posadźmy nowe pokolenie lasu" w Nadleśnictwie Durowo
Opublikowano: 24.04.2018

autor: Barbara Thomas-Trybus

14 kwietnia 2018 r., odbył się rajd rowerowy organizowany przez Nadleśnictwo Durowo oraz Koło PTL przy Nadleśnictwie Durowo, pod hasłem „Posadźmy nowe pokolenie lasu”. W imprezie udział wzięło 25 osób – pracowników nadleśnictwa i mieszkańców Wągrowca nie związanych zawodowo z lasem. Spotkaliśmy się przy ul. Grzybowej w Wągrowcu, skąd przejechaliśmy na powierzchnię, gdzie leśniczy szkółkarz przybliżył zainteresowanym tematykę produkcji sadzonek drzew leśnych – od nasiona do drzewka, które sadzi się na uprawie. Leśniczy leśnictwa Orla zaprezentował jak należy poprawnie je posadzić. Posadziliśmy niemal 1000 dębów szypułkowych. Praca nie była łatwa – dęby sadzi się na żyznej, zasobnej glebie, w związku z czym kopanie dołków wymagało wiele wysiłku. Na zakończenie rajdu udaliśmy się do Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo. Pokonany dystans wyniósł 15 km.

        Sprzątanie jezior w Wałczu
Opublikowano: 24.04.2018

autor: Krzysztof Czub

Koło PTL przy Nadleśnictwie Wałcz po raz kolejny wraz z zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi: Żandarmerią Wojskową, Państwową Strażą Rybackią, Społecznymi Strażnikami Rybackimi koła rybackiego "Wałcz-Miasto" oraz Policją,  zorganizowało wiosenną akcję sprzątania lasu wokół jezior i rzek.
Podczas przeprowadzonej w sobotę 14 kwietnia 2018 r. akcji zebrano kilkadziesiąt worków śmieci (o pojemności 120 litrów), pozostawionych przez turystów, wędkarzy, rowerzystów nad jeziorem Klubowym, Ostrowiec-Czarne, Łabęckim, Raduń Duży oraz nad rzeką Dobrzycą. Największą satysfakcją dla porządkujących teren było „zaskoczenie” osób spacerujących nad jeziorem Raduń Duży z którymi przeprowadziliśmy wiele rozmów. Spacerowicze byli pod wrażeniem, że robimy to z własnej inicjatywy, poświęcając bezinteresownie prywatny czas w trosce o przyrodę. Efekt naszej sobotniej pracy to nie tylko czyste ścieżki rowerowe, plaże, miejsca spacerów i odpoczynku ale również edukacja osób korzystających z walorów przyrodniczych wałeckich lasów, jezior i rzek.

         Wieża pomiarowa w Nadleśnictwie Potrzebowice - spotkanie informacyjne
Opublikowano: 24.04.2018

autor: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła
fotografie: Monika Bartłomiejczyk-Pikuła i Hanna Forbrich


4 kwietnia 2018 r. na sali wiejskiej w Mężyku odbyło spotkanie z prof. dr hab. Januszem Olejnikiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie  zorganizowane zostało przez Nadleśnictwo Potrzebowice oraz Urząd Miejski w Wieleniu.         
Wykład skierowany był do mieszkańców wsi Mężyk, Biała, Miały oraz Hamrzysko. Obok mieszkańców wsi udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Służby Leśnej - członkowie koła PTL z Nadleśnictwa Potrzebowice oraz Urzędu Miejskiego w Wieleniu.                    
Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom funkcjonowania powstającej na terenie  leśnictwa Mężyk wieży pomiarowej, służącej do szeroko rozumianego badania zmian klimatu i wpływie tych zmian na las. Spotkanie otworzył Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice Łukasz Grupiński. W wykładzie i dyskusji udział wzięła też Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk.   
 Profesor Janusz Olejnik w swoim wystąpieniu omówił skutki zmian klimatu na  świecie i Europie, przedstawił przykłady coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz krótką historię polskich badań wymiany CO2 w ekosystemach leśnych, m.in. wyniki projektów realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Przekazane informacje wywołały wśród uczestników duże zainteresowanie i pogłębiły wiedzę uczestników na temat urządzenia, które wybudowano w ich sąsiedztwie.